PRIVACYBELEID van Voet-licht

 

Algemene contactgegevens

Wanneer je een reflexologiesessie of een begeleidingssessie hebt bij Voet-licht, worden algemene contactgegevens opgevraagd en genoteerd, zoals naam, voornaam, adres, telefoon- en e-mailgegevens en geboortedatum. Zo kan Voet-licht je contacteren voor het herinneren aan afspraken of bij een verdere begeleiding. Geef gerust aan wanneer je liever zelf niet gecontacteerd wordt. Dit wordt dan genoteerd op het invulformulier.

 

Persoonlijke, gevoelige gegevens

Bij een eerste kennismakingsgesprek wordt dit invulformulier verder aangevuld met antwoorden op vragen over uw gezondheidsverloop en verwachtingen.

Tijdens of na een sessie worden persoonlijke gegevens van

  • observaties op de voeten en onderbenen
  • reacties en interactie tijdens de sessie
  • feedback op vorige sessies

genoteerd om bij een verder traject je gezondheid en welzijn beter te kunnen ondersteunen.

 

Hoe lang worden deze persoonlijke, gevoelige gegevens bewaard?

Voet-licht houdt deze persoonlijke gegevens bij zolang deze nuttig zijn. Na het afsluiten van de sessies, worden deze persoonlijke, gevoelige gegevens nog gedurende 2 jaar bewaard. Daarna worden deze vernietigd. Enkel de algemene contactgegevens worden bijgehouden.

 

Beroepsgeheim

Voet-licht geeft je algemene contactgegevens, evenals je persoonlijke, gevoelige gegevens nooit aan derden. Als voetreflexologe en als Psych-K beoefenaar houdt Chris Naenen zich aan het beroepsgeheim. 

 

Klachten

Bij klachten over de behandeling van je persoonlijke gegevens kan je terecht bij:

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Drukpersstraat 35 - 1000 Brussel

Tel +32 (0)2/274 48 00

E-mail: contact(at)apd-gba.be

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

(Zie verder onderaan de website bij Privacyverklaring voor nog meer info inzake Google Analytics.)